Kilka ważnych dla nauczycieli cytatów

Szkoła - niezmiernie istotny etap w życiu każdego człowieka. Determinuje często nie tylko zawodową przyszłość, ale również całe dorosłe życie. Wiedza i umiejętności z niej wyniesione są ważnym czynnikiem w kształtowaniu rzeczywistości i jakości własnego życia.

Wspomnienia z okresu szkolnego są bardzo różne, część osób wraca do nich z niekłamanym sentymentem, inni z kolei traktują je, jak nocny koszmar i za najszczęśliwszy moment uznają chwilę ukończenia nauki.

Szkoła - to w dużej mierze nauczyciele, chociaż ilościowo, w porównaniu z uczniami, stanowią niewielki procent osób ją tworzących. Nie na darmo jakość szkoły ocenia się według jakości nauczycieli. Co znaczy dobra szkoła? Ta, której ukończenie daje największe szanse na dalszą edukację. Dlaczego jest dobra? Bo ma dobrych nauczycieli, czyli takich, którzy potrafią przekazywać wiedzę.

Chciałabym podkreślić jedno szczególne słowo w poprzednim zdaniu: WIEDZĘ.

Jak ją rozumieć, jakiego ma być rodzaju, co można z nią zrobić?

Zobaczcie, jak szkoła jawi się w cytowanych wypowiedziach znanych osób:

"Szkoła przygotowuje dzieci do życia w świecie, który nie istnieje."
- Albert Camus

"Co dzień przestrzegam, jak młódź cierpi na tem, 
Że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem." 
- Adam Mickiewicz

"Szkoła to miejsce, w którym zaczynamy tracić naszą własną osobowość." 
- Michel Tournier

Czy nie uważacie, że brzmi to przygnębiająco? Czy na prawdę o to chodzi w nauczaniu? Czy takiej oceny pragną osoby wybierające zawód nauczyciela? Myślę, że nie. I wbrew złowróżbnie brzmiącemu, ogólnie znanemu powiedzeniu "obyś cudze dzieci uczył" ich cel jest odmienny, raczej zgodny z wypowiedzią innych znanych ludzi:

"Nauczyciel to ktoś, kto widzi w każdym dziecku wyjątkową osobę i zachęca je do rozwijania jego indywidualnych talentów oraz mocnych stron." 
- Barbara Cage

"Nauczycielem jest ten, kto potrafi z trudnych rzeczy uczynić łatwe." 
- Ralph Waldo Emerson

Przekazywana wiedza powinna umożliwić uczniowi zaistnieć w świecie. Powinna, poza encyklopedycznymi wiadomościami, czysto specjalistycznymi informacjami, być narzędziem do samorealizacji. Nauczyciel jest osobą, która powinna pomóc dziecku w rozpoznawaniu jego potrzeb, ustanawianiu życiowych celów. Szkoła dla dziecka jest tym czym dla dorosłego jest miejsce pracy. To w niej powinno nabyć umiejętności radzenia sobie ze stresem, funkcjonowania w relacjach społecznych.

Zadaniem szkoły powinno być też zauważanie i dążenie do wyrównywania deficytów edukacyjnych, które powstają w innych obszarach, szczególnie wynikających z uwarunkowań środowiskowych, z którego dziecko się wywodzi.

Szkoła powinna być miejscem, gdzie nie tylko wykłada się teorię i jej znajomość, egzekwuje ją, ale w interesujący i inspirujący sposób uczy konstruktywnego myślenia, korzystania z własnego umysłu oraz daje narzędzia do samodzielnego tworzenia satysfakcjonującego życia.

Kto ma to uczynić? Oczywiście nauczyciel! Ale pomyślcie, jaki to ma być nauczyciel?

Zawód nauczyciela jest jednym z niewielu, o którym się mówi, że przy jego wyborze należy kierować się powołaniem. Z drugiej strony jest tym, który jako jeden z pierwszych przychodzi na myśl, gdy mówimy o wypaleniu zawodowym czy urlopie dla poratowania zdrowia. O czym to może świadczyć? O tym, że w dużej mierze osoby wykonujące ten zawód, same nie posiadają wiedzy, którą powinny przekazywać swoim uczniom. Mam na myśli wspomnianą wcześniej umiejętność radzenia sobie ze stresem, określanie własnych potrzeb itd. Gdyby ją posiadali, potrafiliby uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami życia zawodowego.

Nauczyciel powinnien więc mieć na uwadze poniższe słowa:

"Dopóki sam nie zostaniesz tym kim pragniesz być, nie wymagaj od innych aby stawali się produktem twoich wyobrażeń." 
- Thomas - Kempis

oraz zdawać sobie sprawę z następującej zależności:

"Słaby nauczyciel - opowiada. Dobry nauczyciel - wyjaśnia. Bardzo dobry nauczyciel - demonstruje. Genialny nauczyciel - inspiruje." 
- William Arthur Ward

Jak zostać genialnym nauczycielem? Na pewno pomocna będzie poniższa wskazówka:

"Prawdziwy nauczyciel powinien by zawsze najpilniejszym uczniem." 
- Maksim Gorki

Gdzie się więc uczyć?

Myślę, że moja autorska metoda pracy i stworzone przeze mnie kursy dostarczą nauczycielom zarówno stosownej wiedzy jak i narzędzi do jej skutecznego wykorzystywania i przekazywania.

Moim celem jest, aby nauczyć, jak stać się najlepszym nauczycielem najlepszych uczniów. Uczniów, dla których nauka jest ważna, jest priorytetem. Chcę zainspiować nauczycieli do zamiany pracy zawodowej w pasję, bo wtedy sami będą najlepszym wzorem dla swoich uczniów, którzy z podobną pasją będą zdobywać wiedzę i poszerzać swoje horyzonty. Uważam, że każdy nauczyciel, jak z resztą każdy człowiek, powinien być człowiekiem spełnionym, żyjącym w harmonijnej rzeczywistości. Na moich kursach uczę umiejętnego powiązania pracy zawodowej z innymi aspektami życia. Pokazuję, jak kształtować własną osobowość, aby umiejętnie wytyczać drogę zawodową i życiową oraz osiągać wyznaczone sobie cele. Skuteczność proponowanych przeze mnie narzędzi, jeżeli będą stosowane przez nauczycieli, łatwo będzie można zauważyć po wynikach uczniów. Po procencie dostających się na studia, wygrywających tematyczne konkursy. Ostatecznie wyznacznikiem efektów pracy nauczyciela są właśnie wyniki jego uczniów.

Nieznany autor powiedział:

"Nauczyciele potrafiący inspirować, są świadomi faktu, że ścieżka edukacyjna jest skazana na kamienie, z których można: albo stworzyć kamienie milowe, albo przeszkody nie do przejścia."

Zapraszam więc wszystkich tych, którzy zamierzają tworzyć kolejne kamienie milowe. 

Wanda Wegener, Klaudyna Maj
Szczecin, 10 września 2012 r.

© 2023 - Wegener's Method

Ważne: Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.